Kontakt

Prezes Klubu – Marcin Tomalak – tel. : 503 900 498, mail : obituary77@wp.pl

Skarbnik – Piotr Hasiński – tel. : 696 407 159, mail : piotrhasinski@op.pl

W sprawie wypożyczenia kajaków:   Zygmunt  Urbaniak tel. : 513 184 259

Adres do korespondencji : Liga Obrony Kraju, Klub Kajakowy „PROSNA”, ul. Poniatowskiego 7, 63-300 Pleszew.