Spływ Regą

Spływ rzeką Regą 23-27.06.2022.

 

Tradycyjnie, jak co roku, w czerwcu członkowie Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie wzięli udział w spływie, tym razem rzeką  Regą. Spływ odbył się na trasie Żerzyno (75,2 km) – Mrzeżyno (0,5 km rzeki – przystań kajakowa tuż przed portem).

Uczestnicy spływu od lewej: Marcin Tomalak, Grzegorz Frąszczak, Maciej Kołodziej, Leszek Dąbkiewicz, Dariusz Naskręcki, Jakub Stanek, Piotr Koczwara oraz Piotr Hasiński – brak na zdjęciu (autor zdjęcia).

Rzeka Rega jest trzecią co do długości rzeką  w Polsce po Wiśle i Odrze, która bezpośrednio wpływa do Bałtyku. Początek ma w gminie Połczyn Zdrój, a wpada do morza w miejscowości Mrzeżyno. Przepływa przez 6 miast : Świdwin, Łobez, Resko, Płoty, Gryfice , Trzebiatów.  Łączna długość rzeki dostępna dla kajaków wynosi 135 km od Świdwina do Mrzeżyna (długość całej  rzeki ok. 168 km – wg innych źródeł nawet 190 km) Nad rzeką jest 8 małych elektrowni wodnych.  Rzeka słynie w Polsce i poza jej granicami jako kraina łososia. W średniowieczu Rega odgrywała bardzo ważną rolę w gospodarce miast leżących wzdłuż jej brzegów. W Gryficach i Trzebiatowie znajdowały się porty, z których wypływały statki na cały świat, oba te miasta należały do Związku Hanzeatyckiego.

Szlak Regi należy do ładniejszych szlaków kajakowych Polski i stanowi dużą wartość pod względem krajoznawczo – przyrodniczym. Rzeka z rzadka przepływa przez większe kompleksy leśne, a mimo to spływ nią robi wrażenie ciągłego przebywania wśród lasów, gdyż brzegi porośnięte są na znacznej długości kępami krzewów i drzew, co nadaje rzece malowniczy i śródleśny charakter. Olchy, wierzby i dęby oraz niewielkie zagajniki sosnowe z domieszką brzozy i buku urozmaicają otoczenie. Brzegi są dość wysokie i trudnodostępne, zarośnięte prócz drzew i krzewów różnorodnymi gatunkami roślin. Pochylone i zatopione w korycie drzewa, gęste krzewy oraz zwisające gałęzie przydają wędrówce wrażeń i podnoszą jej atrakcyjność.

Spływ wg planu miał mieć start w Resku, ale dotarliśmy do Trzebiatowa (siedziby firmy „Wikingowie Regi”- firmy  zapewniającej kajaki i transport na spływie) koło południa i aby przypłynąć do Płot na miejsce pierwszego noclegu przed wieczorem, skróciliśmy I etap spływu i wypłynęliśmy z Żerzyna na 75,2 km rzeki.

Na starcie do pierwszego etapu w miejscowości Żerzyno tuż przed elektrownią. Etap Żerzyno-Płoty.

Niestety nie można było zwodować kajaków za elektrownią – brak dogodnego dostępu do rzeki i zwodowaliśmy kajaki tuż przed elektrownia i stąd zaraz po przepłynięciu na drugi brzeg konieczna była przenoska za elektrownię (50 m, prawą strona rzeki). Trasa I etapu do Płot jest zróżnicowana, miejscami zwalone drzewa w nurcie, następnie odcinki bez przeszkód i znowu odcinki ze zwalonymi drzewami lub wierzbami zarastającymi koryto rzeki, co sprawia momentami trudności podczas spływu i konieczność krótkich przenosek, lub spędzenia godziny płynąc w wierzbach by znowu na odcinku bez przeszkód delektować się lenistwem i widokami, dzięki temu spływ nie jest nudny i monotonny. Do przystani kajakowej w Płotach na nocleg dotarliśmy ok. godz. 18. Przystań mała, ale bardzo ładnie położona przy Nowym Zamku i parku. Prowadza ją bardzo uczynni i sympatyczni gospodarze – p.Witczakowie.

Historia Płotów sięga X wieku, prawa miejskie otrzymały w 1277r. Obecnie miasto jest siedzibą gminy i liczy 4000 mieszkańców. W mieście dużo ciekawych zabytków : Stary Zamek, Nowy Zamek, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, most kolejowy z 1881r.

Na trasie I etapu z Żerzyna do Płot.

Krótka narada na Jeziorze Lisowskim tuż przed czekającą nas przenoską przy elektrowni w Likowie.

Nowy Zamek w Płotach.

Start do II etapu z Płot do Gryfic.

Na trasie II etapu – resztki mostu.

II etap spływu, odpoczynek na Jeziorze Rejowickim.

Za elektrownią w Smolęcinie jeszcze kilka przeszkód uniemożliwiających swobodne przepłyniecie.

Drugi etap prowadził z Płot do Gryfic i był stosunkowo łatwy choć przenoska przy elektrowni w Smolęcinie długa 200 m (lewą stroną ) i przykra niespodzianka – za elektrownią zapora elektryczna dla ryb  i tablica postawiona przez  zarządcę elektrowni o zakazie pływania. Trzeba było ryzykować  i przepłynąć ostrożnie przez zaporę bez dotykania elementów zapory będącej pod napięciem. Za elektrownią w Smolęcinie jeszcze kilka przeszkód z drzew powalonych w nurt rzeki. Po przypłynięciu do Gryfic udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Gryfice to jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim, prawa miejskie otrzymały z rąk księcia Warcisława III w 1262r. Przez wieki należało do Niemiec i nosiło nazwę Greifenberg.  Widać wyraźnie wpływy niemieckie w zabudowie Gryfic, dotyczy to  także innych miast na terenach Pomorza Zachodniego. Miasto posiada wiele ciekawych zabytków w tym : Kościół Mariacki z przełomu XIII i XIV wieku, bramy i mury obronne.

Po zwiedzaniu zostaliśmy przewiezieni  na  miejsce drugiego i trzeciego noclegu na przystani w Trzebiatowie. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się na zwiedzanie Trzebiatowa i zasłużone piwo po trudach drugiego dnia spływu.

Trzebiatów jest małym miasteczkiem, ale za to pięknym i  urokliwym z dużą ilością zabytków. Prawa miejskie uzyskał w 1277r. Zabytki najłatwiej zobaczyć poruszając się Szlakiem Słonia. Szlak ten to lokalna ciekawostka turystyczna.  Ma około 2 km długości i prowadzi przez najciekawsze miejsca w mieście .Kolejne punkty oznakowane są widocznymi z daleka tablicami z informacjami na temat danego obiektu. Są tu również zamieszczone kolejne zadania tematycznej gry miejskiej. Na każdej tablicy pojawia się motyw przewodni słonia, stanowiącego symbol miasta. Słoń pojawia się także na końcu trasy, na ścianie kamienicy nr 26 przy Rynku. Jest to zabytkowe, bardzo ciekawe sgraffito, pochodzące z 1639 roku.

Gryfice. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Kościół Mariacki z przełomu XIII i XIV w.

Gryfice – Rynek.

Wieczorem w Trzebiatowie na zasłużonym piwku po trudach II etapu.

Trzeci etap rozpoczęliśmy nie w Gryficach (mecie drugiego etapu), lecz w Borzęcinie na 32,7 km rzeki.  Za Gryficami na odcinku  0,5 km począwszy od Kowalewa (40,3 km rzeki – za dopływem rzeki Lubieszowa do Regi) Rega jest całkowicie zatarasowana drzewami powalonymi podczas wiosennej wichury. Nie można tam przepłynąć, a przenoska  o długości 500 m w dzikim terenie jest zbyt trudna. Zarządca rzeki planuje usunięcie  powalonych drzew najwcześniej w miesiącu sierpniu.

Po 2 km od Borzęcina z prawej ujście rzeki Mołstowa, słynącej z tarlisk łososia i troci wędrownej. Rzeka na tym odcinku jest szeroka, dno piaszczyste, brzegi wysokie porośnięte mieszanym drzewostanem. W Kłodkowie zatrzymujemy się na krótki odpoczynek.

Odpoczynek w Kłodkowie, w połowie III etapu z Borzęcina do Trzebiatowa.

Płynąc dalej podziwiamy wysokie  klify, zakola. Na przedmieściach Trzebiatowa dopływamy do elektrowni wodnej, tu rzeka się rozwidla. Rega płynie w prawo, my wpływamy w odnogę zwaną Młynówką , nad którą znajduje się przystań kajakowa miejsce naszego noclegu.

Ratusz w Trzebiatowie późnym wieczorem.

Kościół Mariacki w Trzebiatowie z jedną z najwyższych na Pomorzu wież o wysokości 90 m.

IV i ostatni etap spływu rozpoczęliśmy z przystani kajakowej zlokalizowanej nie nad Regą lecz nad Młynówką odnogą Regi. By dostać się  na Regę konieczna jest przenoska przez ulicę przy elektrowni, przed mostem nad Młynówką.

IV etap z Trzebiatowa do Mrzeżyna – tuż przed portem w Mrzeżynie – koniec spływu.

Port w Mrzeżynie.

Trasa z Trzebiatowa do Mrzeżyna jest łatwa. Rzeka meandruje wśród pól i łąk, nie sposób się jednak nudzić – trzeba cały czas manewrować, uważając na pojawiające się zakręty. Po drodze mijamy przepompownie : „Włodarkę”, następnie przepompownię w kolorze białym i po kilometrze w kolorze czerwonym. Po dopłynięciu do przedmieść Mrzeżyna skręcamy 100 m przed mostem w prawo na przystań, gdzie kończymy spływ. Do morza stąd 500 m, ale by kajakiem popłynąć przez port trzeba uzyskać zgodę w „Bosmanacie Portu”.  Zdajemy sprzęt i zostajemy w Mrzeżynie na polu namiotowym do następnego dnia by skorzystać z pięknej pogody oraz kąpieli w morzu. Wracamy do Pleszewa następnego dnia w poniedziałek.

Na zakończenie spływu kąpiel w morzu.

Opracował : P. Hasiński

 

Zebranie Ogólne Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie 25.03.2022.

PROTOKÓŁ NR 01/2022

z  Zebrania Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

 

W dniu 25.03.2022r. odbyło się Zebranie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”.  W Zebraniu udział wzięło 8 z 19 członków Klubu – lista obecności w załączeniu do protokółu (Zał. Nr 1). Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 17:15.

 

W związku z nieobecnością Prezesa Zebranie otworzył i po akceptacji zebranych prowadził Skarbnik Piotr Hasiński.

 

 1. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag (Zał. Nr 2).
 2. W pkt. 3 porządku Zebrania Przewodniczący wręczył Prezesowi LOK w Pleszewie Zygmuntowi Urbaniakowi Dyplom nadania tytułu Członka Honorowego Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie przyznany na Zebraniu w dniu 15.05.2021r. Natomiast Prezes LOK wręczył odznaczenia LOK dla członków Klubu. Grzegorz Frąszczak otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju”, a  Dariusz Naskręcki i Ewa Gębala (nieobecna – odznaczenie zostanie wręczone w innym terminie) Medale Brązowe.
 3. W pkt. 4 Zebrania w imieniu Zarządu Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Skarbnik Piotr Hasiński. Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 3.
 4. Następnie Skarbnik przedstawił Sprawozdanie finansowe za 2021. Stan środków na koniec 2021r. wynosi 593,79 PLN. Przychody w 2021r. wyniosły 526,70 PLN, wydatki 500,08. Sprawozdanie finansowe jest Zał. nr 4 do Protokółu.
 5. W pkt. Dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie miał uwag i za ich przyjęciem opowiedzieli się wszyscy uczestnicy Zebrania.
 6. Skarbnik przedstawił informację o zaległościach w płatnościach składek, które wynoszą 960 PLN, po uwzględnieniu decyzji Zarządu o anulowaniu zaległości do 2019r. włącznie. Zatem zaległości za 2020 i 2021r. (wymagalne) wynoszą 540 PLN – rozliczenie w załączeniu – Zał. Nr 5.
 7. Informacja o dochodach z tytułu 1% od należnych podatków, od członków Klubu – w 2021 r. wpłynęło 46,70 PLN ( za 2018 i 2019r.), w 2022r. wpłynęła już kwota należna za 2020r – 270,90 PLN. Kwota ta byłby większa o 248,10 PLN, ale ze względu na brak wskazania celu szczegółowego w jednej deklaracji kwota ta zasiliła konto Zarządu Głównego LOK.
 8. W pkt. wolne głosy i wnioski nikt nie zgłosił propozycji.
 9. W pkt. 10 porządku obrad Skarbnik przedstawił w imieniu Zarządu projekt planu pracy na 2022r. Po dyskusji i uwzględnieniu uwag członków zebrania Plan pracy na 2022r. został przyjęty.  Zał. Nr 6.
 10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

 

 

 

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący Zebrania

 

Jakub Stanek                                                                      Piotr Hasiński

 

                    Zał. Nr 2

 

 

Porządek obrad Zebrania Członków KK LOK „Prosna „ w dniu 25.03.2022r.

 

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów i odznaczeń
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2021r. – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021r. –Skarbnik
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 7. Informacja o płatności składek.
 8. Informacja na temat wpłat 1% od podatku.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2022r.
 11. Zakończenie Zebrania.

Zał. Nr 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie za 2021r.

 

Rok 2021 był 16 rokiem działalności KK LOK „Prosna”. Od 9.10.2020r. (data Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego) w III kadencji władz Klubu Zarząd stanowią :

– Komandor – Marcin Tomalak,

– Wicekomandor – Józef Sroczyński,

– Sekretarz – Jakub Stanek,

– Skarbnik – Piotr Hasiński,

– Członek – Dariusz Naskręcki.

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zebranie Zarządu (15.05.2021.) oraz jedno Ogólne Zebranie Członków Klubu (15.05.2021.).
 2. W 2021r. liczba członków Klubu zmalała do 19 osób (15 członków zwyczajnych i 4 honorowych : Michał Karalus, Marian Wielgosik, Robert Łoza oraz Zygmunt Urbaniak, któremu tytuł honorowego członka Klubu nadano na Zebraniu Ogólnym Członków w dniu 15.05.2021.) Powodem zmniejszenia liczby członków była decyzja Zarządu o skreśleniu z listy członków osób niepłacących składek już od wielu lat.
 3. Klub posiada nadal aktywne konto na Facebooku i stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana.
 4. W 2021r. Klub zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia :

– w dniach 17-20.06. spływ rzeką Pilicą na trasie z Maluszyna (237,8 km rzeki) do miejscowości Biała(167,7 km)- szczegółowe sprawozdanie ze spływu zał. Nr 1.

– w dniach 27-29.08.2021. spływ Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda – Pochylnia Buczyniec – sprawozdanie zał. Nr 2,

– w dniu 13.06. spływ „Eko-Prosna” – sprawozdanie zał. Nr 3,

– spływy komercyjne dla grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK LOK  „Prosna”,

– kajaki dla dzieci w ramach Akcji Lato 2021 w Dobrzycy.

Nie odbył się spływ na inaugurację sezonu Nowa Wieś-Pogorzelica – zła pogoda.

 1. W maju w ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono prace bosmański przy sprzęcie pływającym. W pracach uczestniczyli : Jakub Stanek, Jakub Hasiński, Dariusz Naskręcki, Marcin Tomalak, Leszek Dąbkiewicz, Piotr Hasiński i Maciej Kołodziej. W imieniu Zarządu w/w dziękuję.
 2. W 2021r. wszelkie wydatki związane z działalnością Klubu były pokrywane ze skladek członkowskich i odpisu 1 % od podatku przekazanych na rzecz Klubu – w 2021r. wpłynęlo z tego tytułu 46,70 zł. Szczegółowe dane na temat finansów Klubu zawiera Sprawozdanie Finansowe Skarbnika za 2021r. – zał. Nr 4.
 3. Sprawy bezpieczeństwa. Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wypadku.

 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz osobom aktywnie włączającym się w działalność Klubu. Szczególnie dziękuję Prezesowi LOK Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

 

 

Pleszew 21.03.2022.

Zał. Nr 4

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

 

 

Stan środków na 1.01.2021.                          – kasa                                               21,67

– konto                                           545,56

Razem :                                         567,23

Dochody w 2021r.                                           –  składki                                         480,00

– 1 % za 2018 i 2019                      46,70

Razem  :                                        526,70

Wydatki                                                             – koszty przewozu Pilica                150,03

– koszty przewozu Kanał El.          350,05

Razem  :                                          500,08        

Stan środków na 31.12.2021.                        – kasa                                                  48,29

– konto                                            545,56

Razem  :                                          593,79

 

 

 

 

Stan zgodny z ewidencją obrotów w kasie i na koncie bankowym za 2021r. jednostki LOK nr 1305 – Klub Kajakowy LOK „Prosna.

 

                                                                               Zał. Nr 6                                                             

 

Plan pracy Klubu Kajakowego LOK „Prosna” na 2022r.

 1. Prace bosmańskie 23.04.2022.
 2. Inauguracja sezonu – spływ Nowa Wieś –Pogorzelica 24.04.2022.
 3. Współudział w zorganizowaniu spływu ekologicznego „Sprzątanie Prosny” – czerwiec.
 4. Klubowy spływ rzeką Regą 9-12.06. lub 23-26.06.2022. (o terminie ostatecznie zdecydują uczestnicy spływu).
 5. Spływ z okazji Dnia Dziecka w Jaraczewie – czerwiec.
 6. Akcja lato 2022. – Dobrzyca – lipiec i sierpień.
 7. Akcja lato 2022. – Gołuchów –
 8. Spływ rzeką Tanew(3 dni)– sierpień/wrześień.

Kanał Elbląski

Kanał Elbląski sierpień 2021.

W 2021r. członkowie Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie  w czerwcu uczestniczyli w spływie Pilicą. W tym samym roku postanowili jeszcze popłynąć Kanałem Elbląskim. Początkowo spływ miał trwać 5 dni i zamierzaliśmy w dniach od 27.08. do 31.08. pokonać całą trasę z Ostródy do Elbląga. Pogoda pokrzyżowała te plany i zostaliśmy zmuszeni skrócić spływ do 3 dni. Dotarliśmy w trzecim dniu spływu do Buczyńca w strugach deszczu, pole biwakowe całe podmokłe, wiata dziurawa i dach przeciekał. W takich warunkach podjęliśmy decyzję o powrocie wieczorem do Pleszewa.

Na spływ dotarliśmy 27.08. przed południem do Miłomłyna i tam zaparkowaliśmy nasz samochód. Zostaliśmy przewiezieni z kajakami na start spływu do Ostródy.

Ostróda na starcie do spływu.

W pierwszym dniu zaplanowaliśmy dopłynąć z Ostródy do Miłomłyna (16 km.), tam stał zaparkowany nasz samochód z ekwipunkiem, tak więc w pierwszym dniu płynęliśmy bez bagaży. Ruszamy z plaży nad Jeziorem Drwęckim w kierunku mostu kolejowego nad jeziorem ( w miejscu o nazwie Czarny Róg) i dalej Jeziorem Drwęckim – na 4,5 km znajduje się ujście Kanału Elbląskiego.

Na trasie I etapu z Ostródy do Miłomłyna

Na trasie czekają na nas dwie śluzy. „Zielona” na 10,4 km i  już w Miłomłynie  na  15 km. śluza               „ Miłomłyn”.  Za śluzą jeszcze ok. 1 km i dobijamy do pierwszego noclegu na Przystani na Wyspie.

Śluza Zielona

Śluza Miłomłyn

W drugim dniu (28.08.)płyniemy już z bagażami. Trasa o długości 20 km wiedzie z Miłomłyna do Wilamowa.  Początkowo płyniemy kanałem , a następnie po minięciu dwóch mostów: kolejowego i drogowego wpływamy na Jezioro Ilińskie (Jelonek). Na końcu jeziora po przepłynięciu pod mostem wpływamy na połączone kanałem trzy małe jeziorka : Sopelek, Copka i Krebs.  Z Jeziora Krebs wpływamy na Jezioro Ruda Woda, trasa do końca II etapu prowadzi przez to jezioro.  Teren wzdłuż prawego brzeg jeziora intensywnie zagospodarowany licznymi domkami letniskowymi, pomostami  i ośrodkami. Na końcu jeziora po lewej stronie pole biwakowe, na którym spędzimy drugi nocleg.

Intensywnie zagospodarowany brzeg Jeziora Ruda Woda.

Na polu biwakowym miejscu II noclegu – Małdyty.

W trzecim dniu (29.08.)płyniemy z Wilamowa do Buczyńca (17 km.). Na końcu Jeziora Ruda Woda ujście kanału, po przepłynięciu pod dwoma mostami drogowymi  wpływamy na Jezioro Sambrodzkie. Na końcu jezioro przechodzi w kanał. W miejscowości Rybaki przepływamy pod dwoma mostami             ( pierwszy pod drogą ekspresową 7) , drugi zabytkowy i wpływamy na Jezioro Piniewskie.

Zabytkowy most w miejscowości Rybaki

Jezioro Piniewskie mocno zarośnięte. Jezioro stopniowo zwęża i przechodzi w kanał, odcinek od jeziora do Buczyńca to ok. 6 km.  Na szlaku kilka mostów. Na 50,4 km  na zachodnim brzegu przystań białej floty : Cyranka i Cyraneczka. Na 51,3 km most drogowy oraz wrota bezpieczeństwa przed pochylnią Buczyniec. Pokonujemy pochylnię Buczyniec, większość uczestników spływu nie płynęła Kanałem Elbląskim  i pochylnie to dla nich nowe doświadczenie – są zafascynowani ich konstrukcją.

Za pochylnią po prawej stronie pole biwakowe, miejsce zaplanowanego trzeciego noclegu. Przez cały dzień padało i pada nadal. Zostawiamy kajaki i bagaże i idziemy na spacer licząc na poprawę pogody. Niestety ciągle pada i prognoza przewiduje ciągłe opady przez kolejne dni. Podejmujemy decyzję o zakończeniu spływu. Dzwonimy do firmy wypożyczającej nam kajaki, która przewozi nas i kajaki do Miłomłyna, przesiadamy się do naszego samochodu i udajemy się w drogę powrotną do Pleszewa. W Pleszewie jesteśmy grubo po północy. Pływamy już kilkanaście lat i to był pierwszy spływ z tak złą pogodą.

Pochylnia Buczyniec.

Pilica 2021

Spływ Pilicą 17-20.06.2021.

 

Tradycyjnie, jak w każdym roku, członkowie Klubu Kajakowego LOK „Prosna „ w Pleszewie wybrali się  w czerwcu na spływ kajakowy. Tym razem postanowiono popłynąć jedną z rzek centralnej Polski, wybór padł na Pilicę w jej górnym biegu. Płynęliśmy na trasie z Maluszyna (237,8 km rzeki) do miejscowości Biała (167,7 km rzeki), tuż przed Jeziorem Sulejowskim. Trasę liczącą 70 km zaplanowaliśmy pokonać w cztery dni. Na spływ wyruszyliśmy samochodem z Pleszewa o 6:00 i dotarliśmy do Ręczna ok. godz. 11:00, tam zostawiliśmy samochód (na parkingu firmy wypożyczającej nam kajaki i zapewniającej transport  osób na spływie), a następnie zostaliśmy zawiezieni na start spływu w Maluszynie. Kajaki wodujemy niedaleko bardzo ciekawego wiszącego mostu.

Na starcie do I etapu na trasie Maluszyn-Krzętów, na drugim planie wiszący most w Maluszynie

Maluszyn to miejscowość na trasie z Radomska do Włoszczowy, położona w gm. Żytno (woj. Łódzkie) na lewym brzegu rzeki Pilicy. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1266r. W Maluszynie obecny kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja pochodzi z lat 1777-1787 (okres budowy). W miejscowości znajduje się także pałac Potockich z XIXw.

Uczestnicy spływu od lewej : Dariusz Naskręcki, Jakub Stanek, Maciej Kołodziej, Leszek Dąbkiewicz i Piotr Hasiński

Szlak Pilicy jest szlakiem łatwym. Obfituje w miejsca odpowiednie dla biwaku  czy odpoczynku. Pilica jest rzeką płytką i przyjazną, ma piaszczyste dno i urozmaicone brzegi.

Na trasie I etapu z Maluszyna do Krzętowa – charakterystyczne wysokie piaszczyste brzegi Pilicy.

Na drewnianym moście w Krzętowie – 500 m do mety pierwszego dnia spływu.

 

I etap spływu liczący 18,4 km kończymy w Krzętowie. Na miejsce biwaku wybieramy nową stanicę wodną zlokalizowaną na 219,4 km rzeki ok. 500 m za mostem w Krzętowie (minus – brak czynnych sanitariatów). Atrakcją Krzętowa jest 500-letni park z pomnikowymi dębami i lipami. Na terenie wsi powstało w ostatnich latach dużo gospodarstw agroturystycznych.

Miejsce pierwszego noclegu – Stanica wodna w Krzętowie.

Trasa II etapu spływu wiodła z Krzętowa do Przedborza (17 km.).

W drugim dniu niespodziewana przeszkoda – byki w wodzie.

Początki Przedborza sięgają wczesnego średniowiecza Polski. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1136r. Prawa miejskie Przedborzowi nadał Kazimierz Wielki – akt spłonął podczas pożaru miasta na początku XV w. Akt wznowił w 1405r. Wł. Jagiełło.  W mieście ciekawe zabytki : kościół p.w. Św. Aleksego z XIII w.-1278r., park przy ul. Trytwa. Ciekawostką jest fakt, że w Przedborzu erygowane zostało 29 lipca 1423r. miasto Łódź.

Na trasie w drugim dniu – etap Krzętów – Przedbórz

Kościół Św. Aleksego w Przedborzu z 1278r.

Tablica na Ratuszu w Przedborzu.

Na nocleg zatrzymaliśmy się na  prywatnym polu  biwakowym, na lewym brzegu rzeki ok. 600 m za mostem w Przedborzu.  Późnym popołudniem zwiedziliśmy miasto, wstąpiliśmy do baru tuż przy bulwarze biegnącym wzdłuż rzeki . Niektórzy uczestnicy spływu uraczyli się wspaniałym kapuśniakiem – godny polecenia, inni śledziem w śmietanie – do tego zimne piwo – zmęczenie po całodniowym wiosłowaniu minęło. Wieczorem przy ognisku jeszcze pieczenie kiełbasek na ognisku i długie rozmowy z Ukraińcami pracującymi w Przedborzu ( dosiedli się do naszego ogniska).

Trzeci etap spływu miał początkowo zakończyć się w Trzech Morgach na 176 km rzeki przy „Małpiej kładce”, zmieniliśmy plany  i postanowiliśmy stanąć na polu biwakowym w Łęgu Ręczyńskim w Placówce „U Kalickiego” na 181,6 km.   W trzecim dniu przepłynęliśmy 20,8 km. Było bardzo gorąco i często zatrzymywaliśmy się na odpoczynek i kąpiel w rzece.

Trzeci dzień spływu – na trasie z Przedborza do miejscowości Łęg Ręczyński.

W trzecim dniu – bardzo gorąco, wszyscy szukają ochłody w nurtach rzeki.

„U Kalickiego” zjedliśmy  wspaniałą obiadokolację i obejrzeliśmy mecz Polska-Hiszpania na EURO 2020/2021. W Placówce trafiliśmy na dwie imprezy 18-tkę i spotkanie pań z okazji 30 urodzin. Mimo sporej różnicy wieku szybko została nawiązana sympatyczna znajomość z uczestnikami obu imprez.

Podczas kolacji „U Kalickiego” na zakończenie trzeciego dnia spływu.

Placówka „U Kalickiego”

W czwartym, ostatnim dniu spływu popłynęliśmy z Łęgu Ręczyńskiego (181,6 km.) do miejscowości Biała (167,7 km.). Była to niedziela, także bardzo gorący dzień, nad rzekę zjechało mnóstwo ludzi z okolicznych terenów by skorzystać z wspaniałej pogody i kąpieli w rzece. Niektórzy rozstawili stoły i parasole na płyciznach rzeki i tam dla ochłody spędzali cały upalny dzień w wodzie.

W Białej zakończyliśmy spływ ok. godz. 13:00 i zostaliśmy zabrani do miejscowości Ręczna, gdzie parkował nasz samochód. Udaliśmy się do Pleszewa i w Pleszewie byliśmy o 18:30.

Małpia kładka w miejscowości Trzy Morgi w czwartym dniu spływu, na trasie Łęg Ręczyński – Biała.

Spływ odbył się w górnym biegu rzeki. Warto  zorganizować drugi już za Zbiornikiem Sulejowskim , poniżej zapory w Smardzewicach i popłynąć przez Tomaszów Mazowiecki, Spalski Park Krajobrazowy, Inowłódz aż do Nowego Miasta nad Pilicą. Może i nawet dalej przez Białobrzegi, Warkę do Wisły i Wisłą do Góry Kalwarii.

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu

W dniu 9.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego.

Z pracy w Zarządzie zrezygnował kol. Piotr Fabisz.  Dziękujemy za 5 lat owocnej współpracy.

Liczymy na dalszą przy organizowaniu spływów propagujących zachowania proekologiczne wśród młodzieży.

W skład Zarządu wszedł i objął stanowisko Sekretarza kol. Jakub Stanek.    „Witamy na pokładzie”.

W załączeniu najważniejsze materiały z Zebrania.

 

 

                                                PROTOKÓŁ NR 01/2020

z Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

 

W dniu 09.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Klubu Kajakowego LOK „Prosna”. W spotkaniu udział wzięło 13 z 29 członków Klubu — lista obecności w załączeniu do protokołu. Ze względu na frekwencję spotkanie rozpoczęło się w II terminie tj. o godz. 17.15

Spotkanie otworzył Prezes Klubu Marcin Tomalak i przywitał przybyłych członków. Zaproponował jednocześnie przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania obecni wybrali Piotra Hasińskiego, natomiast funkcję sekretarza powierzono Piotrowi Fabiszowi.

Dalszą część zebrania prowadził Piotr Hasiński, który przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej i Komisji Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie prawomocności Zebrania
 5. Sprawozdania ustępującego Zarządu – z działalności w okresie 2015-2020-finansowe Skarbnika za 2019 r. i okres od 01.01.2020 r. do 09.10.2020 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Wybory nowych władz Klubu.
 8. Wolne glosy i wnioski.
 9. Przyjęcie wniosków z Zebrania
 10. Zakończenie zebrania.

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie — 13 głosów za.

Następnie wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą, w skład której weszli Grzegorz Frąszczak (Przewodniczący Komisji) i Maciej Kołodziej (Sekretarz Komisji). Komisja po sporządzeniu protokołu odczytała jego treść, stwierdzając prawomocność Zebrania i możliwość podejmowania uchwal oraz wyboru nowego Zarządu.

Wybrana została również Komisja wniosków, w skład której weszli Piotr Fabisz (Przewodniczący Komisji) i Alina Sroczyńska (Sekretarz Komisji).

W dalszej części Zebrania przedstawione zostały sprawozdania za okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności pracy Zarządu w latach 2015-2020 przedstawił Prezes Klubu Marcin Tomalak. Z kolei sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020 zostały odczytane przez Skarbnika Klubu Piotra Hasińskiego. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Po odczytaniu sprawozdań podjęto nad nimi dyskusję. Podczas dyskusji nikt nie zgłosił zastrzeżeń i uwag, co do treści i ustaleń zawartych w sprawozdaniach. Sprawozdania finansowe poddano pod głosowania, w wyniku których wszystkie został przyjęte jednogłośnie — 13 głosów za. Zebranie podjęło również uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi — 13 głosów za. Obydwie uchwały stanowią załącznik do protokołu. Następnie przystąpiono do wybrania składu nowego Zarządu Klubu. Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków. Do nowego Zarządu zaproponowano następujące osoby:

– Marcin Tomalak,

– Dariusz Naskręcki,

– Jakub Stanek,

– Józef Sroczyński,

– Piotr Hasiński.

Dodatkowo zaproponowano kandydaturę Józefa Sroczyńskiego na delegata na zjazd wojewódzki LOK. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do w/w funkcji.

Komisja Mandatowo-Wyborcza rozdała obecnym karty do głosowania, po czym przeprowadziła procedurę głosowania. Po zakończeniu tajnego głosowania Komisja odczytała jego wyniki. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubu Walne Zebranie podjęło uchwalę w sprawie wyboru Zarządu Klubu w następującym składzie:

 • Marcin Tomalak — Prezes
 • Dariusz Naskręcki – członek
 • Jakub Stanek – członek
 • Józef Sroczyńslci – członek
 • Piotr Hasiński- członek

Uchwalę podjęto jednomyślnie — 13 głosów za.

Kolejnym punktem zebrania były wolne glosy i wnioski.

Glos zabrał Jacek Przepierslci — członek honorowy, który podziękował za całokształt działalności Klubu i jego rozsławianie na arenie krajowej i międzynarodowej. Życzył dalszych sukcesów i kolejnych ciekawych spływów.

Podjęta została również dyskusja nad planami działalności Klubu w przyszłym roku. Zgłoszono chęć wzięcia udziału w spływie zagranicznym np. w Gruzji jednak stwierdzono, że organizacja takiego spływu może napotkać na trudności. Mogą to być trudności np. w przemieszczaniu związane z pandemią wirusa, albo trudności związane z sytuacją polityczną jaka ma miejsce na Białorusi. Postanowiono, że spływy powinny być organizowane w kraju. Za cel wyznaczono spływ po rzece Tanew.

Zygmunt Urbaniak poinformował obecnych o sprawie odznaczeń LOK-wskich oraz o stanie sprzętu posiadanego przez Klub. Zgłosił potrzebę wymiany części kapoków, które są stare i mocno zużyte. Przedstawił również informację o muralu na budynku Technikum przy ul. Zielonej powstającym z okazji przypadającej w tym roku 100 — lecia Bitwy Warszawskiej. Mural powstaje z inicjatywy LOK Pleszew przy zaangażowaniu środków zewnętrznych.

Po zakończeniu dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła protokół zgłoszonych przez członków Klubu wniosków — załączono do niniejszego protokołu.

Wobec braku innych głosów Zabranie zostało zakończone.

Przewodniczący Zebrania:     Piotr Hasiński                                      Sekretarz Zebrania : Piotr Fabisz

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”
Pleszew w okresie 10.09.2015. do 9.10.2020.

Klub Kajakowy LOK „PROSNA” został założony w dniu 4 marca 2005r.v:Obchodzimy zatem bieżącym roku 15-lecie jego działalności. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres działalności od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego tj. od dnia 10.09.2015r. do dnia dzisiejszego. Na dzisiejszym Zebraniu dokonamy wyboru nowego Zarządu na kolejną czwarta już kadencję.

W okresie sprawozdawczym Klub działał po kierownictwem Zarządu w składzie:

Komandor— Marcin Tomalak,

Wicekomandor —Józef Sroczyński,

Sekretarz — Piotr Fabisz,

Skarbnik — Piotr Hasiński,

Członek Zarządu — Dariusz Naskręcki.

Klub działał w oparciu o Statut LOK i Regulamin Klubu przyjęty na Zebraniu Ogólnym Członków Klubu w dniu 31.03.2016r. Regulamin jest aktualny i nie wymaga zmian.

Członkowie.

Klub liczył na początku działalności 21 osób, dzisiaj ma 29 członków, w tym 4 honorowych, którymi są : Michał Karalus, Jacek Przepierski, Marian Wielgosik i Robert Łoza. W okresie sprawozdawczym z członkowstwa zrezygnowali Tomasz Wojtala i Andrzej Zimniak. Szeregi Klubu zasilili : Ewa Gębala, Grzegorz Kołodziej, Jakub Stanek, Rafał Grzęda i Jakub Hasiński — w sumie 5 osób. Tytuł członka honorowego, w okresie sprawozdawczym, KK LOK „PROSNA”, na Zebraniu w dniu 24.03.2017. przyznał wójtowi Gizałek Robertowi Łozie. Dyplom honorowego członkostwa wręczono w dniu 6.05.2018. podczas zakończenia spływu rzeką Prosną — inauguracji sezonu kajakowego, w ramach corocznego „Święta Prosny” .

Działalność.

Łączy nas miłość do wody i pasja kajakarstwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatu w Pleszewie 4 spływy na inaugurację sezonu kajakarskiego w ramach „Święta Prosny”: 1.05.2016r. na trasie z Rokutowa do Nowej Wsi — 38 uczestników; 1.05.2017r. na trasie Rokutów — Nowa Wieś — 40 uczestników; 6.05.2018r. na trasie Rokutów- Nowa Wieś – spływ dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem „Prosną do Wolności” — 40 uczestników; 5.05.2019r. na trasie Chocz-Nowa Wieś — 47 uczestników. W bieżącym roku sezon rozpoczęliśmy dopiero 14.06. Ze względu na pandemię koronawirusa nie był to spływ masowy tradycyjnie organizowany ze Starostwem — „Święto Prosny” nie odbyło się, lecz miał kameralny charakter dla członków Klubu i ich rodzin oraz znajomych. Spływ był na trasie Bogusław — Kwileń, uczestniczyło w nim 12 osób, a na zakończenie zostało zorganizowane ognisko i pieczenie kiełbasy.

Klub był także współorganizatorem spływów ekologicznych pod hasłem „Eko-Prosna”, których celem jest sprzątanie rzeki i pogłębianie wiedzy o ekologii wśród młodzieży szkół średnich. Głównym organizatorem tych spływów jest nasz klubowy kolega Piotr Fabisz — Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Spływy odbyty się 5.06.2016r., 17.09.2017r., 10.06.2018r. — z okazji Światowego Dnia Środowiska ustanowionego przez ONZ i przypadającego w dniu 5 czerwca.

W okresie sprawozdawczym każdego roku Klub organizował kilkudniowe spływy polskimi rzekami i tak : w 2016r. w dniach 23-26 czerwca rzeką PIŁAWA z Sikor do Szwecji — udział wzięto 10 członków Klubu; w 2017r. w dniach 8-11 czerwca rzeką BRDA z miejscowości Swornegacie do Piła Młyn — 8 uczestników; w 2018r. w dniach 14-17 czerwca spływ rzeką WDA z miejscowości Czarna Woda do miejscowości Tleń — 7 uczestników. Spływ był zorganizowany dla uczczenia 100-lecia niepodległości; w 2019r. spływ rzeką DRAWA w dniach 6-9 czerwca na trasie Stare Drawsko — przystań „KOMINEK” nad Jez. Małe Dębno, spływ został zorganizowany dla uczczenia 75-leda LOK; w 2020r. zostały zorganizowane 2 spływy krajowe, w lipcu rzeką DRAWA (kontynuacja spływu z 2019r.) w dniach 4-8 lipca na trasie Prostynia – Łokacz(9 uczestników) oraz spływ rzeką WIEPRZ w dniach 10-12 września na trasie Hutki-Deszkowice (5 uczestników).

Klub kontynuował także organizacje spływów rzekami naszych sąsiadów. W 2017r. członkowie Klubu wzięli udział w spływie Jeziorem Narocz i rzeką Naroczanką na Białorusi. W spływie uczestniczyło 8 członków Klubu i był to już drugi spływ na Białorusi. Nie odbył się natomiast planowany na 2020r. spływ przez 3 kraje rzekami Polski, Białorusi i Litwy : Czarna Hańcza — Kanał Augustowski — Niemen. Powodem obostrzenia w ruchu osób i organizacji imprez w okresie pandemii koronowirusa.

Oprócz w/w spływów w każdym roku byty organizowane spływy Prosną dla członków Klubu i ich rodzin, spływy komercyjne dla osób zainteresowanych i grup zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu KK „Prosna”. Klub organizował także Dzień Dziecka w Jaraczewie, pływanie kajakami dla dzieci w ramach Akcji Lato w Dobrzycy i Gołuchowie.

Sprzęt.

Stan posiadania sprzętu w okresie sprawozdawczym nie zmienił się Klub nadal posiada 8 kajaków i 2 kanoe, komplet wioseł i kapoków oraz ponton i silnik spalinowy do pontonu. Klub korzysta także z 5 kajaków i przyczepki do przewozu kajaków, które są własnością Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie. Sprzęt jest corocznie konserwowany i naprawiany w ramach prac bosmańskich. Dziękuję aktywnym w tym zakresie członkom Klubu tj. Alinie Sroczyńskiej, Dariuszowi Naskręckiemu, Maciejowi i Grzegorzowi Kołodziejom, Leszkowi Dąbkiewiczowi, Grzegorzowi Frąszczakowi, Piotrowi i Jakubowi Hasińskim, Marcinowi Tomalakowi i Jakubowi Stankowi. Szczególne podziękowania dla osób, które w każdym roku okresu sprawozdawczego uczestniczyły w pracach bosmańskich. Osobami tymi są Dariusz Naskręcki I Piotr Hasiński. Sprzęt jest już wysłużony, ale dzięki dbałości o niego służy nam nadal. Należałoby jednak pomyśleć o jego częściowej wymianie, szczególnie kapoków.

Finanse.

Klub swą działalność finansuje z trzech źródeł tj. ze składek członkowskich, dochodów z działalności i darowizn ( 1% odpisów od podatków płaconych przez członków Klubu). W okresie sprawozdawczym dochody łącznie wyniosły : składki 4000,00 PLN; działalność 860,51 PLN; darowizny 122,40 PLN. Łącznie dochody 4982,91 PLN. Wydatki to głównie koszt materiałów do naprawy sprzętu i koszt transportu na spływy oraz drobne inne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności ogółem wyniosły 3843,96 PLN. Stan środków finansowych na początku 3 kadencji wynosił 309,80 PLN, aktualnie 1448,75 PLN. Koszty spływów ich uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Odznaczenia.

W okresie sprawozdawczym odznaczenia otrzymali : w 2017r. Srebrne Medale „Za Zasługi dla LOK” Piotr Fabisz i Marcin Tomalak, w 2018r. „Za Zasługi dla LOK” Złoty Medal otrzymał Leszek Dąbkiewicz, Maciej Kołodziej Medal Brązowy. W 2019r. z okazji 75-lecia LOK Medale Zasługi „75 lat LOK otrzymali Józef Sroczyński i Piotr Hasiński. Oczekuje na rozpatrzenie 1 wniosek z 2019r, o Medal Brązowy „Za Zasługi dla LOK”

Bezpieczeństwo.

Członkowie Klubu są objęci ogólnym ubezpieczeniem w ramach LOK. Uczestnicy spływów organizowanych przez Klub takich, jak inauguracja sezonu kajakowego w ramach święta Prosny” są każdorazowo ubezpieczani w ramach grupowego ubezpieczenia następstw NW. W okresie sprawozdawczym nikt nie uległ wypadkowi poza wywrotkami i przymusową kąpielą w rzece, co jednak w sporcie kajakowym jest nieuniknione. Na każdej imprezie KK „Prosna” obowiązuje Regulamin Spływu, którego uczestnicy spływu zobowiązują się (podpis na liście pod regulaminem) przestrzegać.

Współpraca i inne formy działalności.

W okresie sprawozdawczym Klub dorobił się profilu na Facebooku — założył go Komandor Klubu kol. Marcin (dostęp do konta ma Komandor i Skarbnik) oraz strony internetowej założonej przez Witka Rucińskiego (członka zaprzyjaźnionego Klubu żeglarskiego VEGA) przy współpracy z kol. Piotrem Hasińskim — skarbnikiem Klubu. Założenie strony było możliwe dzięki Burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi, który udostępnił domenę i miejsce na serwerze UMiG w Pleszewie. Na Facebooku i na stronie WWW są systematycznie publikowane materiały z działalności Klubu, szczególnie reportaże ze spływów.

Na koniec chciałbym podziękować ustępującemu Zarządowi oraz wszystkim, którzy aktywnie włączali się w działalność Klubu oraz Prezesowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Jackowi Przepierskiemu i Kierownikowi Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie Panu Zygmuntowi Urbaniakowi za wspieranie naszych działań.

 

Prezes Zarządu

Marcin Tomalak

                                   

 

 

                                      Uchwała nr 2/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

 

w sprawie : uchwalenia absolutorium dla Członków Zarządu Klubu Kajakowego LOK „PROSNA”

 

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie w oparciu o § 14 pkt. 1 b Regulaminu Klubu w drodze głosowania postanawia :

Udzielić absolutorium ustępującemu Zarzqdowi Klubu za okres sprawozdawczy tj. za okres 10.09.2015r. — 9.10.2020r.

Wyniki   głosowania:

Głosów ZA  13

Głosów PRZECIW    0

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ     0

 

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

 

                                      Uchwała nr 3/2020 z 9.10.2020r.

Walnego Zebrania Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” Pleszew

w sprawie: wyboru Prezesa Klubu, członków Zarządu i delegata na Rejonowe Zjazd Delegatów.

Par. 1

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o par. 14 pkt. 1c Regulaminu Klubu, w drodze tajnego głosowania wybrało Zarząd Klubu w składzie :

Marcin Tomalak — Prezes Zarządu ( głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Piotr Hasiński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Józef Sroczyński — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0);

Dariusz Naskręcki — członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0)

Jakub Stanek – członek (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

Par.2

Walne Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie, w oparciu o § 54 pkt. 3, ppkt. 17 Statutu LOK, delegatem na Rejonowy Zjazd Delegatów LOK Pleszew wybrało w tajnym głosowaniu Józefa Sroczyńskiego (głosów : za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0).

 

 

Sekretarz Zebrania                                                                           Przewodniczący Zebrania

Piotr Fabisz                                                                                           Piotr Hasiński

Spływ Wieprz

Spływ Wieprzem 10.09.-12.09.2020.

W lipcu członkowie Klubu Kajakowego LOK Prosna w Pleszewie uczestniczyli w drugim już spływie Drawą, a zgodnie z planem na sezon 2020 miał odbyć się jeszcze spływ rzekami Polski, Białorusi i Litwy : Czarna Hańcza-Kanał Augustowski-Niemen. Ze względu na panujące obostrzenia w okresie panującej pandemii koronowirusa z planu trzeba było zrezygnować. W to miejsce komandor Klubu Marcin zorganizował spływ rzeką Wieprz. Spływ odbył się na trasie Hutki (346,6 km rzeki) – Deszkowice (300,3 km). Na spływ wyruszyliśmy  z Pleszewa o 3:00 rano w dniu 10.09.i dotarliśmy do Zwierzyńca ok. godz. 9:00.

Uczestnicy spływu w Zwierzyńcu w dniu startu do spływu.

Kajaki i transport zapewniła nam firma RELAKS ze Zwierzyńca. Ok. godz. 10:30 zostaliśmy zawiezieni na start  pierwszego etapu spływu do miejscowości Hutki na 346,6 km rzeki. Planujemy dopłynąć do Guciowa.

Przed startem w pierwszym dniu spływu w miejscowości Hutki.

Na całym odcinku rzeka malowniczo meandruje przez Otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego. Po ok. 2 godzinach dopływamy do zabytkowego młyna wodnego w Bondyrzu. Czeka nas tutaj przenoska, jedna z wielu na trasie spływu. Obok młyna prowadzona jest hodowla pstrąga tęczowego oraz restauracja  „Chata Rybaka”, do której udajemy się na posiłek – wszyscy zamawiają pstrąga z miejscowej hodowli – jest pyszny.

Zabytkowy młyn wodny w Bondyrzu – miejsce pierwszej przenoski.

”Chata Rybaka” – pyszny pstrąg z miejscowej hodowli w miejscowości Bondyrz.

Po przenosce i posiłku płyniemy dalej, po ok. 1,5 godz. przepływamy pod mostem i mijamy na 340 km rzeki tartak znajdujący się na prawym brzegu rzeki. Za 20 min. dopływamy do drugiego w Bondyrzu zabytkowego drewnianego  młyna z 1924r. i płyniemy dalej do mety pierwszego etapu spływu w miejscowości Guciów.  Punkt końcowy odcinka znajduje się przy starym moście na lewym brzegu ok. 200 m od zabudowań Guciowa. Dalej płynąć nie można, odcinek rzeki Wieprz przepływający przez Roztoczański Park Narodowy jest wyłączony z ruchu turystycznego. Będąc w Guciowie warto zwiedzić zabytkowy skansen „Zagroda Guciów” – w 2017r. laureat plebiscytu „7 Cudów Polski”.

Firma Relaks przewozi nas i kajaki do Zwierzyńca, gdzie stoją nasze samochody i mamy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym. Wieczorem udajemy się na zwiedzanie Zwierzyńca.

Na starcie w drugim dniu spływu w miejscowości Obrocz (329,1 km)

W drugim dniu trasa spływu prowadzi z miejscowości Obrocz (329,1 km) do Szczebrzeszyna (310 km). Trasa jest malownicza i bardzo kręta. Etap z Obroczy do zalewu Rudka w Zwierzyńcu jest uznawany za najładniejszy fragment Wieprza. Po 1,5  godz. od wypłynięcia jeszcze przed zalewem Rudka (na 325 km) dopływamy do przystani z barem, gdzie zatrzymujemy się na posiłek i zostajemy poczęstowani wspaniałą śliwowicą własnej produkcji.

Po posiłku i odpoczynku płyniemy dalej, tuż przed zalewem Rudka w Zwierzyńcu przepływamy pod nisko zawieszoną kładką dla pieszych (budowniczowie kładki nie popisali się, aby przepłynąć trzeba się całkowicie położyć w kajaku) i po przepłynięciu zalewu czeka nas druga już na spływie przenoska – po prawej stronie. Kolejny etap prowadzi przez Zwierzyniec do Bagna. W Zwierzyńcu płyniemy przez park. Zwierzyniec to „Perła Roztocza”, warto tu zobaczyć Kościółek na Wodzie, zabytkowy browar, zabytkową willę Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej – siedzibę RPN, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN.

Wieprz – odcinek na terenie parku w Zwierzyńcu.

Wypływając ze Zwierzyńca przepływamy pod mostem, za którym Wieprz skręca na północ. Po ok. 4 km dopływamy do miejscowości Bagno. Kolejny etap do Żurawnicy rzeka płynie szerszym korytem, w Turzyńcu znajduje się śluza i konieczna jest przenoska prawym brzegiem.

Widok ze śluzy w Turzyńcu – miejsce przenoski (318,5 km).

Tuż przed Żurawnicą pokonujemy próg skalny. Za Żurawnicą wpływamy na obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Z rzeki widać charakterystyczne długie i wąskie pasy pól. Wieprz płynie spokojnie doliną, tylko niekiedy koryto zwęża się i nurt jest szybszy. Do Szczebrzeszyna pozostało ok. 1,5 godz. i jest to bardziej kręty i malowniczy odcinek rzeki. Przed końcem etapu koryto zwęża się i nurt nabiera szybkości. Już w Szczebrzeszynie przepływamy pod mostem obok zabytkowego młyna. Pokonujemy tu nieduży uskok skalny. Po lewej stronie stoi drewniany pomnik chrząszcza – najsłynniejszego polskiego owada. Spływ kończymy 100 m za młynem po lewej stronie rzeki. Kajaki zostawiamy na podwórzu, mieszkającej nad rzeką, starszej pani i udajemy się na zwiedzanie Szczebrzeszyna jednego z najstarszych miast Lubelszczyzny, ze słynnym pomnikiem chrząszcza.

Po zwiedzeniu Szczebrzeszyna udajemy się pieszo do miejscowości Brody (ok. 3 km) skąd pochodzi i jest aktualnie na wakacjach nasza klubowa koleżanka Ewa. Mamy zaproszenie na obiad. Ewa i jej mama przygotowały pyszności,   szczególny  zachwyt wszystkich wywołała pieczona karkówka.

Przed starą kuźnią w miejscowości Brody.

Po obiedzie pojechaliśmy do Zwierzyńca na nocleg, ale jeszcze przed pójściem do łóżek poszliśmy  do pijalni piwa w Browarze Zwierzyniec, miejsca gremialnie odwiedzanego przez turystów.

W pijalni piwa – Browar Zwierzyniec.

Trzeci dzień spływu – wstajemy w miarę wcześnie, pakujemy się i jedziemy na start do 3 etapu Szczebrzeszyn-Deszkowice. Chcemy szybko dopłynąć na metę spływu – planujemy jeszcze w tym samym dniu powrót do Pleszewa. Trasę można podzielić na dwa etapy. Pierwszy do Michałowa jest trudny i wymaga wysiłku od kajakarzy. W nurcie rzeki  dużo zwalonych pni drzew, nie są usuwane i tarasując rzekę zmuszają do wysiadania i przenoszenia kajaków. W Klemensowie na drodze nr 74 trwa budowa nowego mostu –niespodzianka –  instalacje budowy tarasują swobodny przepływ. Kolega Darek znalazł sposób na ich ominięcie – obyło się bez przenoski.

W trzecim dniu spływu Szczebrzeszyn- Deszkowice w rzece dużo zwalonych drzew –konieczne liczne przenoski.

W Michałowie przy elektrowni wodnej kolejna i ostatnia już na spływie przenoska. Odcinek za Michałowem jest łatwiejszy, płyniemy łagodnym nurtem przez roztoczańskie łąki. Miejscami wąsko, rzeka zarośnięta trzcinami.

Michałów –  Elektrownia Wodna (303,3 km) miejsce ostatniej przenoski.

Odcinek za Michałowem jest łatwiejszy, płyniemy łagodnym nurtem przez roztoczańskie łąki. Miejscami wąsko, rzeka zarośnięta trzcinami. Dopływamy do Deszkowic i po prawej stronie za mostem kończymy spływ. Stąd do zbiornika wodnego w Nieliszu już tylko 800 m.  Chwilę czekamy na odbiór kajaków przez firmę RELAKS i jedziemy do Szczebrzeszyna, tam stoi nasz samochód.

Widok z mostu w Deszkowicach – meta spływu (300,3 km).

Po zrobieniu drobnych zakupów i zjedzeniu posiłku udajemy się w drogę powrotną do Pleszewa. Był to pierwszy nasz spływ na terenach wschodniej Polski. Uczestnikom wyprawy spodobały się te tereny i myślimy o zrobieniu kolejnego spływu w 2021r. rzeką Tanew.

Opr. P.Hasiński

Drawa 2020

Spływ Drawą 4.07.-8.07.2020.

 

W 2020r. członkowie Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie postanowili ponownie wybrać się na spływ rzeką Drawą. W 2019r. płynęli z Starego Drawska (167,7 km rzeki) do przystani „Kominek” nad Jez. Małe Dębno( 99,5 km rzeki). W 2020r. trasa spływu wiodła od Prostyni (88,8 km rzeki – odcinek  od 99 km do 83,8 to odcinek zamknięty –  teren poligonu drawskiego) do „Mety na Drawie” w miejscowości Łokacz (4,5 km rzeki), tuż przed ujściem Drawy do Noteci w miejscowości Krzyż Wlkp.

Z Pleszewa wyruszyliśmy o godz. 6:30 i tuż przed godz. 11:00 dojechaliśmy do biwaku Kominek. Tam zostawiliśmy samochody i busem z kajakami pojechaliśmy na start spływu w Prostyni. Tak jak w ubiegłym roku skorzystaliśmy z usług firmy Handlowo-Turystycznej Wodnik z Drawska Pomorskiego.

    

Uczestnicy przed rozpoczęciem spływu na terenie biwaku Kominek.

Zaczynamy przy pierwszym moście w Prostyni na 83,8 km rzeki. Płyniemy prostymi odcinkami przez rozległe w odkrytym terenie łąki. Po lewej mijamy ujście płynącej z Kalisza Pomorskiego rzeki Mąkowarki. Za Mąkowarką mijamy wieś Rościn. Po minięciu wsi prąd prawie zanika, a rzeka Drawa przechodzi w szerokie rozlewiska, następnie  w J. Siekiercze ( za drewnianym mostem) i Grażyna (zwane także J. Dubie Płn.), pojawiają się wodorosty. Na końcu J. Grażyna tuż przed mostem pomiędzy tym jeziorem , a J. Adamowo (Dubie Płd.) znajduje się stanica Wodna Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN) i Punkt Informacji Turystycznej. Tutaj można wykupić bilety wstępu na spływ odcinkiem Drawy na terenie DPN oraz bilety na biwakowanie. Po przepłynięciu pod mostem wpływamy na J. Adamowo, z którego na 68,5 km znajduje się ujście Drawy z jeziora i zaczyna się teren DPN. Drawieński Park został utworzony 1 maja 1990r. Chroni fragment kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej w rejonie polodowcowego przełomu Drawy i rynny rzeki Płocicznej. 83,8 % powierzchni DPN stanowią lasy, 8,3% wody.

Na 67,2 km znajduje się biwak Drawnik, tam kończymy pierwszy dzień spływu (sobota) i zatrzymujemy się na nocleg.

Przygotowania do startu spływu w Prostyni.

Widok na teren biwaku Drawnik – miejsce pierwszego noclegu.

Wieczorem na biwaku Drawnik.

Seniorzy spływu.

W drugim dniu spływu (niedziela) zamierzamy pokonać trasę z Drawnika (67,2 km) do biwaku Bogdanka (50 km). Jest to najtrudniejszy odcinek rzeki i dlatego postanowiliśmy ten odcinek wyjątkowo płynąć bez bagaży. Za mostem drogowym w Drawniku rzeka wita nas uskokami i wartkim bystrzem. Na odcinku ok. 2 km nurt jest wartki i na tym odcinku rzeka ma charakter górskiej rzeki. Prócz zalegających koryto głazów utrudnieniem są tarasujące przepływ rzeką powalone pnie drzew. Ich pokonanie jest dużą atrakcją, ale wymaga wysiłku i umiejętności.  Pod mostem w Barnimiu spory najeżony kamieniami próg. Płyniemy przez najdzikszy odcinek prowadzący przez pradawne bory niczym zielonym tunelem ze splecionych konarów i gałęzi. Docieramy do biwaku Barnimie (na prawym brzegu) i tam zatrzymujemy się na odpoczynek, gdzie spotykamy miłą grupę kajakarzy ze Śląska – częstują nas wyjątkowo dobrą „księżycówką”. Po krótkim odpoczynku płyniemy dalej do Bogdanki. Płyniemy przez rezerwat „Drawski Matecznik”, na brzegach widzimy różną zwierzynę w tym wydry będące symbolem DPN. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze na 54,7 km, przy kładce Konotop. Stąd najbliżej do sklepu w Zatomiu, część uczestników spływu idzie uzupełnić zapasy. Płyniemy dalej, po minięciu Zatomia wśród łąk docieramy do rezerwatu „Tragankowe Urwisko”. Za nim mijamy dopływ małej rzeczki Słopicy i po chwili ukazuje się na lewym brzegu, położony w rozwidleniu Drawy i Korytnicy biwak Bogdanka. Tu czekają na nas bagaże, rozbijamy obozowisko na zasłużony odpoczynek.  Wszyscy odczuwają trudy drugiego dnia spływu.

Piękna rzeka Drawa.

Chwila odpoczynku na biwaku Barnimie.

Na trasie spływu dużo przeszkód.

Zasłużony odpoczynek po przepłynięciu najtrudniejszego odcinka rzeki – biwak Bogdanka.

Trzeci odcinek spływu (poniedziałek) z Bogdanki (50km) do Biwaku Kamienna (30,4 km) jest łatwiejszy i płyniemy już z wszystkimi bagażami. Nie brakuje jednak na tym odcinku atrakcji w postaci zwalonych drzew. Rzeka mocno meandruje między wysokimi nadbrzeżnymi skarpami. Na 45,9 km mijamy rezerwat Stare Buki, na 42,1 km biwak Sitnica.  Docieramy do mostu w Moczelach, za nim dwa rezerwaty „Poziomkowy Las” i „Brzezina”. Po wypłynięciu z nich za kilkaset metrów biwak Pstrąg (36,3 km). Planowaliśmy się tu zatrzymać się na odpoczynek, zmieniamy jednak zdanie, płyniemy dalej, a postój zrobimy przy nieczynnym niskowodnym, drewnianym moście na 32,9 km.  Stąd blisko do sklepu w Głusku – idziemy uzupełnić zapasy. Przed sklepem miłe rozmowy z miejscowa ludnością, zaprzyjaźniamy się z psem sołtysa. Znany w całej okolicy pies, bardzo sympatyczny – lubi się bawić, wręcz prowokuje do rzucania mu kamieni, które przynosi i prosi by rzucać mu ponownie.

Przed sklepem w Głusku z zaprzyjaźnionym psem sołtysa.

Na biwaku Kamienna – trzeci nocleg.

W czwarty dniu (wtorek) plan zakładał płynięcie do Zaborowa, jednak ze względu na zapowiadany na środę deszcz, postanowiliśmy popłynąć do końca, to jest do „Mety na Drawie” w miejscowości Łokacz 4,5 km rzeki.

Czwarty dzień spływu – Drawa na odcinku Kamienna – Przeborowo.

Przerwa na biwaku w Starym Osiecznie, po uzupełnieniu zapasów w pobliskim sklepie.

Za biwakiem Kamienna rzeka meandruje wśród łąk i lasów oddalając się od pradawnych lasów Drawieńskiej puszczy. Mijamy ruiny bunkra oraz leśną osadę Mostniki –  tutaj jest granica DPN. Przez łąki i pola wpływamy do Starego Osieczna, robimy postój na uzupełnienie zapasów w pobliskim sklepie. Odcinek rzeki ze Starego Osieczna do Przeborowa, a szczególnie ostatni do Łokacza jest spokojniejszy, sporadycznie urozmaicony przeszkodami z drzew. Po drodze mijamy leśniczówkę Kotlina, osadę leśną Hutnik, leśniczówkę Dębina, leśną osadę Zwierzyniec i płyniemy ostatnim etapem Drawy do Przeborowa, będącym zwieńczeniem całego szlaku im. ks. kard.  Karola Wojtyły.

Na trasie spływu – czwarty dzień.

Odpoczynek – biwak Przeborowo.

W Przeborowie robimy krótki odpoczynek przed ostatnim odcinkiem do Łokacza na 4,5 km rzeki, gdzie kończymy spływ. Stąd wracamy busem z kajakami i bagażami na biwak Kominek, miejsce postoju naszych samochodów.  Rozbijamy namioty na nasz ostatni nocleg i przed południem w dniu następnym (środa) udajemy się w drogę powrotną do Pleszewa.

Przepłynęliśmy w sumie przez cztery dni ok. 80 km.  Zdaniem uczestników spływu był to najciekawszy spływ z dotychczasowych, w których uczestniczyliśmy na terenie Polski.

Koniec spływu na 4,5 km rzeki „Meta nad Drawą” w miejscowości Łokacz.

Inauguracja sezonu 2020

W dniu 14.06.2020. kajakarze Klubu Kajakowego LOK „Prosna” w Pleszewie zainaugurowali sezon kajakowy 2020 spływem kajakowym na Prośnie. Trasa wiodła z Bogusławia do Kwilenia. Na zakończenie spływu odbyło się spotkanie przy ognisku i pieczonej kiełbasie.

Tradycyjnie inauguracja sezony miała zawsze miejsce w pierwszych dniach maja w połączeniu ze „Świętem Prosny” w Nowej Wsi. W obecnym roku ze względu na pandemię inaugurację trzeba było przesunąć na miesiąc czerwiec.

Już w lipcu członkowie Klubu wybierają się na 5-dniowy spływ rzeka Drawą.

Zdjęcia ze spływu w galerii zdjęć.

Spływ Drawą 6.06.-9.06.2019.

W 2019 r. członkowie Klubu Kajakowego LOK „PROSNA” w Pleszewie wybrali się na rzekę Drawę. Spływ trwał 4 dni na trasie od Starego Drawska (167,7 km) do przystani KOMINEK nad Jez. Małe Dębno (99,5 km),a więc do początku zamkniętego odcinka rzeki przepływającej przez poligon drawski (by popłynąć Drawą dalej należy przewieź kajaki do Prostynia na 83,2 km rzeki) . Wyruszyliśmy z Pleszewa 6 czerwca o godz. 7:00 by ok. 11:30 dojechać do przystani KOMINEK ok. 500m od mostu drogowego nad Drawą, na drodze z Kalisza Pomorskiego do Drawska Pomorskiego (99 km rzeki). Tam zostawiliśmy nasze samochody i już busem (i z kajakami) firmy Handlowo-Turystycznej WODNIK z Drawska Pomorskiego pojechaliśmy na start spływu w Starym Drawsku. Po drodze przejeżdżaliśmy przez Drawsko, Złocieniec, Siemczyno, Czaplinek. W Siemczynie warto zwiedzić oryginalny barakowy pałac wybudowany w latach 1722-1726 przez Henninga Berndta von der Goltza – pomnik historii do 1772 roku należący do ziem Rzeczpospolitej
Stare Drawsko, dawniej zwane Drahim, to wieś letniskowa leżąca na przesmyku pomiędzy Jeziorami Drawskim i Żerdno, na drodze Czaplinek – Połczyn Zdrój. Przez ponad 300 lat, od 1668r. najdalej wysunięta na północ polska warownia graniczna i siedziba starostów. Warto zobaczyć ruiny zamku z XIV wieku, grodzisko słowiańskie z VIII-IX wieku i kościół neogotycki z 1870r.

Odprawa na starcie spływu w Starym Drawsku.

Ok. godz. 14:00 po krótkiej odprawie wypłynęliśmy na trasę spływu. Na Jez. Drawskim, pierwszym odcinku spływu nie uniknęliśmy niestety błędu, zamiast udać się w kierunku Zatoki Rzepowskiej popłynęliśmy w kierunku Zatoki Kwiatowskiej i musieliśmy zawrócić na szlak Drawy. Oznaczenie (zielony kwadrat) lewej strony szlaku Drawy na Jeziorze Drawskim jest źle widoczne na tle zielonej ściany lasu porastającego Płw. Gardno. Na jeziorze duża boczna fala. Po wypłynięciu z Jeziora Drawsko dalsza trasa I etapu spływu ( I etap 17,3 km) wiodła Drawą , Jeziorem Rzepowskim, znowu Drawą – w miejscowości Głęboczek na 157,6 km czekała nas pierwsza na spływie przenoska przy ruinach młyna wodnego z XIX wieku, Jeziorem Krosino i dalej Drawą do Złocieńca na pierwszy biwak.

Głęboczek, młyn wodny w ruinie z XIX wieku – miejsce pierwszej na spływie przenoski.

Po drodze w pierwszym dniu, po wypłynięciu z Jeziora Krosino po prawej stronie mijaliśmy tereny jednostki wojskowej, w której stacjonuje 2 Brygada Zmechanizowana im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed II wojną światową był to ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Ordensburg Krossinsee (jego budowę rozpoczęto 22 kwietnia 1934r.) – miejsce przygotowań niemieckich sportowców do olimpiady w Berlinie. W trakcie wojny był to ośrodek szkoły partyjnej i szpiegowskiej III Rzeszy.
Złocieniec miejsce pierwszego postoju to miasto liczące ok. 15500 mieszkańców. W nocy podczas biwakowania skradziono nam jedyną turystyczna kuchenkę gazową – musieliśmy udać się, przed wypłynięciem na II etap spływu, do centrum miasta celem zakupu nowej kuchenki. Była okazja do zwiedzenia miasta. Złocieniec ma prawa miejskie od 1333r. jako Falkenburg (Sokoli Gród). W Rynku gotycki Kościół Wniebowzięcia NMP. Nad Drawą przy ul. Staszica resztki (piwnice) dawnego z XIII wieku zamku. Jako gród Słowian ma tysiącletnią historię. W okresie panowania Bolesława Krzywoustego, był graniczna osadą Wielkopolski. Podczas II wojny światowej prawie całkowicie zniszczony.

Po noclegu na I biwaku w Złocieńcu na terenie Stanicy Wodnej.

II etap spływu wiódł ze Złocieńca do Drawska Pomorskiego (20,4 km). Już w Złocieńcu na początku trasy II etapu czekała nas przenoska – lewą stroną, przez drogę, przed drugim mostem. Po wypłynięciu ze Złocieńca mijaliśmy most nieczynnej linii kolejowej prowadzącej kiedyś do Ordensburg Krossinsee. Trasa II etapu spływu wiodła cały czas Drawą, po drodze minęliśmy miejscowość Rzęśnica na 144,8 km, na 141,4 km po prawej stronie ujście rzeki Kokna, na 137,5 km w miejscowości Dalewo zatrzymaliśmy się na polu biwakowym na krótki odpoczynek i posiłek, a następnie już bez przerw popłynęliśmy do Drawska Pomorskiego na drugi biwak. Noc spędziliśmy na Jędrkowej Przystani na 130 km już na obrzeżach Drawska. Drawsko Pomorskie miasto liczące ok. 12000 mieszkańców. Prawa miejskie otrzymało w 1297 r. jako Dramburg (Gród nad Drawą). Stolica powiatu. W walkach o „Wał Pomorski” i miasto w 1945r. zginęło ok. 3500 żołnierzy polskich i radzieckich. Zabytki : późnogotycki kościół wzniesiony przez Krzyżaków na przełomie XIV i XV wieku, magazyn solny z XIX wieku.

Most nieczynnej linii kolejowej do Ordensburg Krossinsee.

Drawa na odcinku Złocieniec – Drawsko Pomorskie – drugi dzień spływu.

Rano na drugim biwaku w Drawsku na Jędrkowej Przystani (130 km).

III etap spływu (19 km) prowadził z Drawska do pola biwakowego „Murzynka” nad Jeziorem Lubie. Tuż po wypłynięciu z Drawska trzecia przenoska na 128,2 km przy elektrowni wodnej. Trasa wiodła rzeką Drawą mocno meandrującą na tym odcinku. Na odpoczynek i posiłek zatrzymaliśmy się na przystani Jędrkowe Zakole ze sławnym „Drzewem Sandałowym” – drzewem, na którym wiszą wyłowione z nurtu rzeki pogubione buty uczestników spływów.

Drzewo Sandałowe na przystani Jędrkowe Zakole

Uczestnicy spływu na postoju, na przystani „Jędrkowe Zakole” – trzeci dzień spływu.

Dalsza trasa wiodła rzeką aż do 119,6 km, na którym Drawa wpływa do Jeziora Lubie. Dalej jeszcze ok. 8 km jeziorem na trzeci nocleg na polu biwakowym „Murzynka”. Pole pięknie położone w lesie z piaszczystą plażą. Płynąc Jeziorem Lubie na 114 km po prawej stronie mijaliśmy Karwice. Miejscowość znana z „obiadu drawskiego”, którego rezultatem pod naciskiem Prezydenta Wałęsy i wbrew opinii Komisji Obrony Narodowej 12 listopada 1994r. było podjęcie przez premiera Waldemara Pawlaka zaskakującej decyzji o odwołaniu ministra Kołodziejczyka. Dziś pałac z 1866r. gości oficerów NATO.

IV i ostatni dzień spływu(11,5 km) to ok. 1 km po Jeziorze Lubie do ujścia Drawy i dalej rzeką do Jeziora Wielkie Dębno. Początkowy odcinek tej części rzeki z dużą ilością przeszkód, a później spokojny i łatwy. Po przepłynięciu Jeziora Wielkie Dębno wpłynęliśmy na Małe Dębno i już koniec spływu na przystani „Kominek”- przepłynęliśmy przez 4 dni łącznie 68,2 km. Zdanie kajaków i wyposażenia, załadunek bagaży do pozostawionych tam samochodów i w drogę do Pleszewa z postanowieniem, że w przyszłym roku popłyniemy ponownie Drawą z Prostynia lub Drawna przez Drawieński Park Narodowy do Starego Osieczna, a może aż do Krzyża, miejsca ujścia Drawy do Noteci.

Na rzece w czwarty dzień spływu, odcinek z pola biwakowego „Murzynka” nad Jeziorem Lubie do pola biwakowego „Kominek.

Opracował : Piotr Hasiński

 

 

1 2 3