Inauguracja sezonu kajakowego 2017.

Zapraszamy na inauguracyjny spływ kajakowy w dniu 1 maja br. w ramach Święta Prosny.
Zgłoszenia : Klub Kajakowy – telefon : 696 407 159
Wpisowe 20 PLN (dla członków Klubu 10 PLN) – wpłaty wpisowego można dokonać u skarbnika Klubu Piotra Hasińskiego w terminie do 28.04.2017. – ostatni dzień, w którym można dokonać ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach wpisowe będzie można wpłacić w dniu spływu, ale lista uczestników (do ubezpieczenia) musi być skompletowana do piątku 28.04.2017.
Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie nw i darmową grochówkę na zakończenie spływu.
Spływ odbędzie się na trasie z Rokutowa do Nowej Wsi.
Zbiórka o 10:30 na przystani kajakowej w Rokutowie. Wypływamy o godz. 11:00
Komandorem spływu będzie kol. Marcin Tomalak – Prezes Klubu Kajakowego.
Nad bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik.

Składki członkowskie na rok 2017

Składki członkowskie na rok 2017

Wszystkich członków  KK „Prosna” prosimy o wpłacanie składek członkowskich na rok 2017. Wpłatę składek za rok 2017 i zaległych z lat ubiegłych, w wysokości 60 zł/rok, można dokonać na konto bankowe: Nr 79 1240 6609 1111 0000 4933 6324 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem w tytule : ” [imię i nazwisko członka], Klub Kajakowy LOK „PROSNA” Pleszew, Składka na 2017r. (lub np. za 2016 lub za 2015)
Wpłaty można dokonać także gotówką u skarbnika Klubu.

Zebrania KK Prosna

Informacja o Zebraniu Członków KK „Prosna”

W dniu 24 marca 2017r. o godz. 17:00 (w I terminie), 17:15 (w II terminie), w siedzibie LOK przy ul. St. Poniatowskiego 7 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Klubu Kajakowego „Prosna„.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania -Prezes (Komandor Klubu)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2016r. – Komandor Klubu.
 4. Sprawozdanie Finansowe Klubu za okres od Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego tj. za okres od 10.09.2015. do 31.12.2016. – Skarbnik Klubu.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 6. Informacja na temat realizacji płatności składek, zmiany konta do wpłat i zmian w księgowości.
 7. Informacja na temat wpłat 1% od podatku na rzecz Klubu.
 8. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2017r.
 9. Wręczenie przyznanych odznaczeń.
 10. Wolne głosy.
 11. Zakończenie zebrania.

10 lat działalności.

10 lat działalności.

Turystyka kajakowa jest jedną z form aktywnego wypoczynku, a bardzo wielu Pleszewian uprawia tę dyscyplinę. W celu jeszcze większej popularyzacji w środowisku pleszewskim turystyki  kajakowej jej pasjonaci zebrali się w dniu 4 marca 2005r. i założyli Klub Kajakowy „Prosna”  w ramach struktur Ligi Obrony Kraju Rejon Pleszew. Na zebraniu założycielskim Klubu wybrano pierwszy zarząd w składzie:

Józef Sroczyński – Prezes/Komandor Klubu,

Robert Czajczyński – Wiceprezes,

Paweł Kołodziejsk i – Wiceprezes,

Tomasz Wojtala – Sekretarz,

Jan Woldański – Skarbnik,

Andrzej Zimniak – członek zarządu,

Mariusz Zimniak – członek zarządu.

Po rezygnacji Jana Woldańskiego funkcję Skarbnika objął Andrzej Zimniak.

Klub przyjął następujące cele działalności (z Regulaminu Klubu):

– popularyzacja w środowisku pleszewskim turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku,

– promocja rzeki Prosny jako atrakcyjnego szlaku wodnego,

– integracja środowiska powiatu pleszewskiego,

– stałe podnoszenie kwalifikacji członków klubu w zakresie kajakarstwa i turystyki,

– organizowanie i udział w spływach kajakowych i innych imprezach sportowo-rekreacyjnych.

W II kadencji w latach 2010-2015 w Zarządzie Klubu pracowali :

Józef Sroczyński – Prezes/Komandor Klubu,

Robert Czajczyński – Wiceprezes,

Tomasz Wojtala – Sekretarz,

Andrzej Zimniak – Skarbnik,

Roman Cieślak – członek zarządu,

Robert Łoza – członek zarządu,

Zygmunt Urbaniak – członek zarządu.

W 2015r. Klub obchodził 10-lecia działalności. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 10 września 2015r. Prezesem, po rezygnacji z kandydowania na to stanowisko wieloletniego Prezesa Józefa Sroczyńskiego, został Marcin Tomalak, a w skład nowego Zarządu weszli Piotr Fabisz, Piotr Hasiński,  Dariusz Naskręcki, Józef Sroczyński.

W ciągu 10 lat działalności Klub zorganizował kilkadziesiąt spływów kajakowych na rzece Prosna  z Bogusławia do Chocza (dystans 12 km), Kwilenia (14 km) lub Nowej Wsi (25 km). Pierwszy inauguracyjny spływ kajakowy na Prośnie zorganizowano w dniu 2.05.2005r. i jego trasa wiodła z Rokutowa do Żbik. Klub był współorganizatorem spływów kajakowych z różnych okazji : Nocy Świętojańskiej w Gizałkach(2005r.), Dni Chocza (2005r.), rocznicy „Cudu nad Wisła” (2005r.), Dożynek Powiatowych w Gołuchowie (2005r. – udział w spływie delegacji niemieckiej z Ammerland i ukraińskiej z Horodyszcza), spływ dla delegacji niemieckiej z partnerskiego powiatu Ammerland (2012r.) oraz organizatorem licznych spływów klubowych.

Dwukrotnie, w 2006r. i 2007r., Klub był współorganizatorem kilkudniowych spływów kajkowych tzw. „Maratonów Papieskich” na cześć Jana Pawła II z Warszówki (w Kaliszu) poprzez Kanał Bernardyński, dalej Prosną do Warty z metą w Pogorzelicy ( trasa o długości ok. 70 km).

W styczniu 2007r., w Święto Trzech Króli, miał miejsce spływ zimowy Rokutów – Chocz na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Pleszew w 1919r. Także w lipcu 2007r. Klub, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, zorganizował spływ i piknik pod nazwą „Dni Prosny” w Kwileniu.

W 2008r. na stałe do kalendarza imprez weszło „Święto Prosny”. Organizowane na otwarcie sezonu, zawsze w kwietniu lub na początku maja. Głównym organizatorem i partnerem Klubu przy organizacji tej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Uczestniczą w organizacji imprezy także : OSiR w Pleszewie (aktualnie Sport Pleszew Sp. z o.o.), Pleszewski Klub Rowerowy „Tramping” PTTK Pleszew, Pleszewski Klub Miłośników Koni, OSP w Choczu i Kwileniu, PZW w Choczu.

We współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie od kilku lat (od 2007r.) organizowane są tzw. Ekologiczne spływy kajakowe pod hasłem „Eko-Prosna”, których celem jest sprzątanie rzeki.  Pomysłodawcą tej akcji był Robert Łoza.

Klub organizował, oprócz spływów jednodniowych po Prośnie, także spływy dłuższe kilkudniowe po Prośnie i innych rzekach. W 2008r. w dniach od 14-17 sierpnia zorganizowany został spływ z Gopła do Pyzdr. Podobny spływ zorganizowano w czerwcu 2011r. Trasa wiodła z Gopła Kanałem Ślesińskim, jeziorami Czarne, Ślesińskie, Mikorzyńskie i Pątnowskie , a  dalej Wartą do mariny w Lądzie. W 2012r kilku członków Klubu popłynęło z  Nowej Wsi Prosną do ujścia do Warty i dalej Wartą przez Pogorzelicę, Nowe Miasto, Śrem, Rogalin, Poznań do Czerwonaku zaliczając fragment szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Jeszcze przed nimi zadanie pokonania reszty Pętli. W 2011r.  dla członków Klubu zorganizowano dwudniowy spływ z Jastrzębnik do Gizałek z noclegiem w Wiosce Indiańskiej w Józefowie.

Oprócz spływów Klub organizuje także inne wydarzenia i tak od 2008r. przygotowuje dla członków  Wigilie Klubowe, a w 2009r. zorganizował kulig na Baranówku oraz spotkania rocznicowe i  integracyjne na przystani Fabryki Maszyn Spożywczych  Spomasz Pleszew S.A. w Gołuchowie.

W 2008r. Zarząd Klubu Kajakowego LOK „Prosna” wystosował protest przeciwko planowanym budowom elektrowni wodnych w okolicach Starego Oleśca (Gmina Chocz) oraz Rudy Wieczyńskiej (Gmina Gizałki). Inwestycje te mogłyby zaszkodzić promocji szlaku kajakowego na Prośnie i zahamować rozwój kajakarstwa. Klub rozpoczął także odpowiednią kampanię w prasie i uczestniczył w rozprawie administracyjnej w Urzędzie Gminy w Gizałkach, na której wywalczono z inwestorem konieczność wybudowania przepławek dla kajaków.

Za aktywną działalność w Klubie wielu członków Klubu otrzymali odznaczenia LOK i tak : Józef Sroczyński Złoty Medal „Za Zasługi dla LOK” i Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, Piotr Hasiński Złoty Medal „Za Zasługi dla LOK”, Andrzej Zimniak, Robert Czajczyński, Tomasz Wojtala, Alina Sroczyńska i Grzegorz Frąszczak  Srebrne Medale „Za Zasługi dla LOK”.

Niezwykle ważne w działalności Klubu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spływów. Należy podkreślić, że w ciągu całej działalności nikomu nie stało się nic groźnego, nie licząc przemoczenia podczas przymusowych kąpieli w rzece przy wywrotkach. Spływy odbywają się zgodnie z regulaminami spływu. Przed każdym spływem odbywa się instruktaż komandora spływu. Wszyscy klubowicze maja ubezpieczenie grupowe LOK-u. Zapewnione maja także ubezpieczenie indywidualne  uczestnicy  spływu nie będący członkami LOK. Na spływy ogólnodostępne zatrudniani są ratownicy.

1 2