Zebrania KK Prosna

Informacja o Zebraniu Członków KK „Prosna”

W dniu 24 marca 2017r. o godz. 17:00 (w I terminie), 17:15 (w II terminie), w siedzibie LOK przy ul. St. Poniatowskiego 7 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Klubu Kajakowego „Prosna„.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania -Prezes (Komandor Klubu)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2016r. – Komandor Klubu.
 4. Sprawozdanie Finansowe Klubu za okres od Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego tj. za okres od 10.09.2015. do 31.12.2016. – Skarbnik Klubu.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
 6. Informacja na temat realizacji płatności składek, zmiany konta do wpłat i zmian w księgowości.
 7. Informacja na temat wpłat 1% od podatku na rzecz Klubu.
 8. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2017r.
 9. Wręczenie przyznanych odznaczeń.
 10. Wolne głosy.
 11. Zakończenie zebrania.