10 lat działalności.

10 lat działalności.

Turystyka kajakowa jest jedną z form aktywnego wypoczynku, a bardzo wielu Pleszewian uprawia tę dyscyplinę. W celu jeszcze większej popularyzacji w środowisku pleszewskim turystyki  kajakowej jej pasjonaci zebrali się w dniu 4 marca 2005r. i założyli Klub Kajakowy „Prosna”  w ramach struktur Ligi Obrony Kraju Rejon Pleszew. Na zebraniu założycielskim Klubu wybrano pierwszy zarząd w składzie:

Józef Sroczyński – Prezes/Komandor Klubu,

Robert Czajczyński – Wiceprezes,

Paweł Kołodziejsk i – Wiceprezes,

Tomasz Wojtala – Sekretarz,

Jan Woldański – Skarbnik,

Andrzej Zimniak – członek zarządu,

Mariusz Zimniak – członek zarządu.

Po rezygnacji Jana Woldańskiego funkcję Skarbnika objął Andrzej Zimniak.

Klub przyjął następujące cele działalności (z Regulaminu Klubu):

– popularyzacja w środowisku pleszewskim turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku,

– promocja rzeki Prosny jako atrakcyjnego szlaku wodnego,

– integracja środowiska powiatu pleszewskiego,

– stałe podnoszenie kwalifikacji członków klubu w zakresie kajakarstwa i turystyki,

– organizowanie i udział w spływach kajakowych i innych imprezach sportowo-rekreacyjnych.

W II kadencji w latach 2010-2015 w Zarządzie Klubu pracowali :

Józef Sroczyński – Prezes/Komandor Klubu,

Robert Czajczyński – Wiceprezes,

Tomasz Wojtala – Sekretarz,

Andrzej Zimniak – Skarbnik,

Roman Cieślak – członek zarządu,

Robert Łoza – członek zarządu,

Zygmunt Urbaniak – członek zarządu.

W 2015r. Klub obchodził 10-lecia działalności. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 10 września 2015r. Prezesem, po rezygnacji z kandydowania na to stanowisko wieloletniego Prezesa Józefa Sroczyńskiego, został Marcin Tomalak, a w skład nowego Zarządu weszli Piotr Fabisz, Piotr Hasiński,  Dariusz Naskręcki, Józef Sroczyński.

W ciągu 10 lat działalności Klub zorganizował kilkadziesiąt spływów kajakowych na rzece Prosna  z Bogusławia do Chocza (dystans 12 km), Kwilenia (14 km) lub Nowej Wsi (25 km). Pierwszy inauguracyjny spływ kajakowy na Prośnie zorganizowano w dniu 2.05.2005r. i jego trasa wiodła z Rokutowa do Żbik. Klub był współorganizatorem spływów kajakowych z różnych okazji : Nocy Świętojańskiej w Gizałkach(2005r.), Dni Chocza (2005r.), rocznicy „Cudu nad Wisła” (2005r.), Dożynek Powiatowych w Gołuchowie (2005r. – udział w spływie delegacji niemieckiej z Ammerland i ukraińskiej z Horodyszcza), spływ dla delegacji niemieckiej z partnerskiego powiatu Ammerland (2012r.) oraz organizatorem licznych spływów klubowych.

Dwukrotnie, w 2006r. i 2007r., Klub był współorganizatorem kilkudniowych spływów kajkowych tzw. „Maratonów Papieskich” na cześć Jana Pawła II z Warszówki (w Kaliszu) poprzez Kanał Bernardyński, dalej Prosną do Warty z metą w Pogorzelicy ( trasa o długości ok. 70 km).

W styczniu 2007r., w Święto Trzech Króli, miał miejsce spływ zimowy Rokutów – Chocz na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Pleszew w 1919r. Także w lipcu 2007r. Klub, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, zorganizował spływ i piknik pod nazwą „Dni Prosny” w Kwileniu.

W 2008r. na stałe do kalendarza imprez weszło „Święto Prosny”. Organizowane na otwarcie sezonu, zawsze w kwietniu lub na początku maja. Głównym organizatorem i partnerem Klubu przy organizacji tej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Uczestniczą w organizacji imprezy także : OSiR w Pleszewie (aktualnie Sport Pleszew Sp. z o.o.), Pleszewski Klub Rowerowy „Tramping” PTTK Pleszew, Pleszewski Klub Miłośników Koni, OSP w Choczu i Kwileniu, PZW w Choczu.

We współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie od kilku lat (od 2007r.) organizowane są tzw. Ekologiczne spływy kajakowe pod hasłem „Eko-Prosna”, których celem jest sprzątanie rzeki.  Pomysłodawcą tej akcji był Robert Łoza.

Klub organizował, oprócz spływów jednodniowych po Prośnie, także spływy dłuższe kilkudniowe po Prośnie i innych rzekach. W 2008r. w dniach od 14-17 sierpnia zorganizowany został spływ z Gopła do Pyzdr. Podobny spływ zorganizowano w czerwcu 2011r. Trasa wiodła z Gopła Kanałem Ślesińskim, jeziorami Czarne, Ślesińskie, Mikorzyńskie i Pątnowskie , a  dalej Wartą do mariny w Lądzie. W 2012r kilku członków Klubu popłynęło z  Nowej Wsi Prosną do ujścia do Warty i dalej Wartą przez Pogorzelicę, Nowe Miasto, Śrem, Rogalin, Poznań do Czerwonaku zaliczając fragment szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Jeszcze przed nimi zadanie pokonania reszty Pętli. W 2011r.  dla członków Klubu zorganizowano dwudniowy spływ z Jastrzębnik do Gizałek z noclegiem w Wiosce Indiańskiej w Józefowie.

Oprócz spływów Klub organizuje także inne wydarzenia i tak od 2008r. przygotowuje dla członków  Wigilie Klubowe, a w 2009r. zorganizował kulig na Baranówku oraz spotkania rocznicowe i  integracyjne na przystani Fabryki Maszyn Spożywczych  Spomasz Pleszew S.A. w Gołuchowie.

W 2008r. Zarząd Klubu Kajakowego LOK „Prosna” wystosował protest przeciwko planowanym budowom elektrowni wodnych w okolicach Starego Oleśca (Gmina Chocz) oraz Rudy Wieczyńskiej (Gmina Gizałki). Inwestycje te mogłyby zaszkodzić promocji szlaku kajakowego na Prośnie i zahamować rozwój kajakarstwa. Klub rozpoczął także odpowiednią kampanię w prasie i uczestniczył w rozprawie administracyjnej w Urzędzie Gminy w Gizałkach, na której wywalczono z inwestorem konieczność wybudowania przepławek dla kajaków.

Za aktywną działalność w Klubie wielu członków Klubu otrzymali odznaczenia LOK i tak : Józef Sroczyński Złoty Medal „Za Zasługi dla LOK” i Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, Piotr Hasiński Złoty Medal „Za Zasługi dla LOK”, Andrzej Zimniak, Robert Czajczyński, Tomasz Wojtala, Alina Sroczyńska i Grzegorz Frąszczak  Srebrne Medale „Za Zasługi dla LOK”.

Niezwykle ważne w działalności Klubu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spływów. Należy podkreślić, że w ciągu całej działalności nikomu nie stało się nic groźnego, nie licząc przemoczenia podczas przymusowych kąpieli w rzece przy wywrotkach. Spływy odbywają się zgodnie z regulaminami spływu. Przed każdym spływem odbywa się instruktaż komandora spływu. Wszyscy klubowicze maja ubezpieczenie grupowe LOK-u. Zapewnione maja także ubezpieczenie indywidualne  uczestnicy  spływu nie będący członkami LOK. Na spływy ogólnodostępne zatrudniani są ratownicy.