Składki członkowskie na rok 2017

Składki członkowskie na rok 2017

Wszystkich członków  KK „Prosna” prosimy o wpłacanie składek członkowskich na rok 2017. Wpłatę składek za rok 2017 i zaległych z lat ubiegłych, w wysokości 60 zł/rok, można dokonać na konto bankowe: Nr 79 1240 6609 1111 0000 4933 6324 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem w tytule : ” [imię i nazwisko członka], Klub Kajakowy LOK „PROSNA” Pleszew, Składka na 2017r. (lub np. za 2016 lub za 2015)
Wpłaty można dokonać także gotówką u skarbnika Klubu.