Zebranie Członków Klubu Kajakowego LOK „Prosna”

Z A P R O S Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17:00 (w I terminie), 17:15 (w II terminie), w siedzibie LOK przy ul. St. Poniatowskiego 7 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Klubu Kajakowego „Prosna„.

 

Proponowany porządek obrad :

 

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania -Prezes (Komandor Klubu)
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu za 2017r. – Komandor Klubu.
  4. Sprawozdanie Finansowe Klubu za 2017r. – Skarbnik Klubu.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
  6. Informacja na temat realizacji płatności składek.
  7. Informacja na temat wpłat 1% od podatku na rzecz Klubu.
  8. Przyjęcie Planu pracy Klubu na 2018r.
  9. Wolne głosy.
  10. Zakończenie zebrania.

 

 

Zapraszam w imieniu Zarządu Klubu na Zebranie i z góry dziękuję za przybycie.

 

 

 

 

Piotr Hasiński